คริสตจักรของพระคริสต์ในประเทศไทย ::

คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4

ที่อยู่ :: 26 ซอยสมประสงค์ 4 (เพชรบุรี 17)ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400

โทรศัพท์ :: 0-2252-8621, 0-2255-2133

FAX :: 0-2255-2134

Email :: webmaster@somprasong4.org

Website :: http://www.somprasong4.org