ความเป็นมา ::

        ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์ 4

คริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์ 4 เริ่มต้นขึ้นที่บ้านของคุณปาร์คเกอร์ และคุณดอนนา เฮ็นเดอร์สัน ซึ่งเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในราวเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.1958 และพร้อมด้วยคุณเวย์น และคุณเอ็ดนา ลอง ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยในฐานะเจ้าหน้าที่องค์การยูเสดในขณะนั้น การประชุมจึงได้เริ่มขึ้นที่บ้านของครอบครัวเฮ็นเดอร์สัน ถ.สุโขทัย ซ. 5 ในระยะแรกนั้นได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ และพระคัมภีร์ทุกคืนวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ส่วนช่วงเวลากลางวันนั้น  คุณดอนนา และคุณปาร์คเกอร์จะใช้เวลาไปกับการเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษา

เวลานั้นคริสตจักรฯยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไรนัก จนกระทั่งได้คุณเคเน็ธและคุณรูธ ไรด์เอาท์มาช่วย คริสตจักรฯจึงได้ถูกวางรากลงและเริ่มมีหลายคนเข้ามาถึงความรอด โดยท่านผู้หนึ่งในจำนวนผู้ที่เข้ามารับเชื่อเหล่านั้นคือคุณสุบิน ปั้นบุญ ซึ่งต่อมาท่านก็ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและทำการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วราชอาณาจักร จากนั้นคริสตจักรฯก็เจริญขึ้นอย่างมากเมื่อคุณเชื้อและคุณนารา ประมูลวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวของท่านเข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรฯ ความจริงครอบครัวนี้เชื่อในพระเจ้ามาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานแล้ว แต่เพิ่งรับเอาแนวคิดของ "คริสตศาสนาแบบไม่ฝักใฝ่ในนิกายหนึ่งนิกายใด" คุณเชื้อรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นนักเทศน์คนแรกของคริสตจักรฯ และท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยางมากมายจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่าน นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ได้ร่วมทำการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานั้น เช่น คุณเกรซ ยัง ครอบครัวอริยะพงศ์ ครอบครัวสุวรรณวงศ์ และครอบครัวฐิตะฐาน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1961 คริสตจักรฯ ได้ซื้อที่ดินในย่านประตูน้ำ และสร้างอาคารที่ประชุม และอาคารเรียน และในวันที่ 4 มิ.ย. 1961 ก็ต้องถูกจารึกให้เป็นวันที่มีคนมาร่วมประชุมมากที่สุด  และถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรฯเติบโตอย่างมากทีเดียว ซึ่งมิชชันนารีที่ได้มีส่วนในการประกาศในยุคแรกนั้นคือ คุณดอร์ซี ทรอว์ คุณเจสซี ฟอนวิลล์ คุณบ็อบ เดวิดสัน คุณบิล เบ็ค และอีกหลายๆท่านด้วยกัน

ปี ค.ศ. 1967 ครอบครัวเฮ็นเดอร์สัน ย้ายกลับไปยังเมืองลับบัค มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ชักชวนอีกหลายครอบครัวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากโรงเรียนพระคริสตธรรมซันเซ็ท เช่นคุณทอมมี แอลลิสัน, คุณเค็น ฟ็อกซ์, คุณจอร์จ คาร์แมน, คุณลอเรน ฮอลลิงสเวอร์ธ ท่านเหล่านี้เป็นมิชชันนารีกลุ่มแรกๆที่มาช่วยสอนในโรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ และบรรดาการงานที่ท่านเหล่านี้ได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งผลให้เกิดมีการประกาศพระกิตติคุณโดยคนไทยมาจนถึงยุคนี้ปี 2002

คริสตจักรฯสมประสงค์ 4 มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมคนไทยให้เป็นผู้นำคริสตจักรฯ ในเวลานั้นมีนักเรียนมาจากหลายจังหวัดด้วยกันที่เข้ามารับการอบรมจากโรงเรียนพระคริสตธรรมของคริสตจักรสมประสงค์ 4 เช่นเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เลย และอีกหลายจังหวัดจากทางภาคเหนือ โดยผู้นำคนสำคัญของคริสตจักรฯต่างๆ เช่น คุณดำรงค์ ศรีสถิตย์ คุณประหลาด สายแก้วเทศ คุณประทีป วิถีรุ่งโรจน์ คุณชูเดช มารัตน์ ก็ล้วนแล้วแต่จบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งนี้

การเริ่มหมู่ประชุมแห่งใหม่นับเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของคริสตจักรสมประสงค์ 4 สมาชิกของคริสตจักรฯแห่งนี้ได้ออกไปเริ่มคริสตจักรฯแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครอีกกว่า 5 คริสตจักรฯ รวมถึงคริสตจักรฯแห่งอื่นๆอีก ทั้งในเชียงใหม่ ภาคอีสาน และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ

เหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นอีกครั้งสำหรับประวัติศาสตร์ของคริสตจักรฯสมประสงค์ 4 เมื่อมีการเลือกผู้ปกครองคริสตจักรฯขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 และคุณปาร์คเกอร์ เฮ็นเดอร์สันได้กลับมาทำพิธีแต่งตั้ง

คณะผู้ปกครองคริสตจักรฯ ซึ่งในเวลานั้นได้แต่งตั้งผู้ปกครองฯ 3 ท่าน คือ คุณแลรี เฮ็นเดอร์สัน คุณประสิทธิ์ จิโรจน์กุล และคุณศิริเดช หาญทวีวงศา นอกจากนี้แล้วคริสตจักรฯสมประสงค์4 ยังมีคณะมัคนายกและผู้ประกาศพระกิตติคุณอีกด้วย

คริสตจักรฯสมประสงค์ 4 เป็นคริสตจักรฯที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหมู่ประชุมอื่น เป็นคริสตจักรฯที่ปกครองตัวเอง บริหารงานเอง แม้กระนั้นคริสตจักรฯแห่งนี้ก็ยังคงได้ให้การต้อนรับแขกประจำอย่างกลุ่มแอ็กกี้ ฟอร์ ไคร์ส กลุ่มแอล เอส ที และ กลุ่มผู้รับใช้อื่นๆที่มาเยือนอยู่เนืองๆ ซึ่งแขกผู้มาเยือนเหล่านี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ในงานประกาศพระกิตติคุณให้แก่คริสตจักรฯสมประสงค์ 4 เป็นอย่างมาก