งานซ่อมบำรุงที่ประชุม
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2010 ที่ผ่านมาทางบ้านเลขที่ 26 ของเราได้มีการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดที่ประชุมขึ้น  เพื่อซ่อมในจุดต่างๆที่ชำรุดไม่ว่าจะเป็นการเช็ดกระจก ทาสีห้องน้ำใหม่บริเวณลานจอดรถ และกั้นไม้อัดกันน้ำกระเด็ดบริเวณที่ล้างจาน ซึ่งในงานนี้ก็มีพี่น้องหลายๆท่านที่ให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้ทางคริสตจักรก็ยังมีโครงการนี่ซ่อมบำรุงต่อเนื่องอีกหลายๆโครงการที่ยังดำเนินการต่อไป ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจหรือว่างจากภารกิจในวันเสาร์มาร่วมกันทำงานซ่อมบำรุงกัน  ข่าวความคืนหน้าทางคริสตจักรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ