เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

ในวันเดียวกันนั้น วันที่17 กรกฎาคม หลังจากที่ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมบำรุงคริสตจักรแล้ว ทีมเยี่ยมเยียนก็มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้ปกครองประสิทธิ์ และคุณประกาย  จิโรจน์กุล  ซึ่งในครั้งนี้ครอบครัว
“จิโรจน์กุล” ได้เปิดบ้านต้อนรับเพื่อให้เราได้ไปใช้เวลาในการศึกษาพระคำ ร้องเพลงและอธิษฐานร่วมกันเพื่อที่เราจะได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้น  โดยมีคุณปฐม  เอี่อมน้อย(หนึ่ง) เป็นผู้นำบทเรียนในครั้งนี้  หลังจากที่คุณปฐมได้นำบทเรียนเสร็จก็ได้มีการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยการให้แชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ตัวเองได้รับ ซึ่งมีหลายๆท่านที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองมีกับพระเจ้าว่าตัวเองได้มีประสบการณ์อะไรบางไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ หรือสุข แต่สุดท้ายแล้วต่างสรุปเป็นเรื่องเดียวกันคือ “พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ”