ชั้นเรียนบ่ายวันอาทิตย์

ทางคริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์4 ได้มีการออกแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นพี่น้องเกี่ยวกับชั้นเรียนบ่ายวันอาทิตย์ที่พี่น้องให้ความสนใจศึกษาร่วมกัน  ซึ่งชั้นเรียนแรกที่เปิดเรียนคือ “หลักฐานความเชื่อ” สอนโดยคุณวีระกิจ   โชตินุกูล ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. โดยเริ่มเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010 เป็นอาทิตย์แรก  และเมื่อเรียนชั้นเรียนนี้จบทางคริสตจักรก็จะจัดให้มีชั้นเรียนอื่นๆต่อไป