กระทำการดี

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 18 ที่ผ่านมาคุณเกียรติชัย   คำจันดา(อ๊อฟ) พี่น้องที่น่ารักของเราที่คอยช่วยดูแล(อาสาสมัคร)พืชพรรณในสวนของบ้านเลขที่ 26 ของเราเป็นอย่างดีตลอดมาเพื่อให้ต้นไม้ ดอกไม้ออกดอกสวยงาม อีกทั้งยังช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบในยามที่กิ่งไม้แตกกิ่งก้านสาขาไปรบกวนบ้านข้างๆ  ซึ่งในวันนั้นคุณกฤตพล(เพชร) ได้อาสาเป็นผู้ช่วยคุณเกียรติชัยอีกด้วย  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านทั้งสองในการกระทำการดี