แค้มป์สตรีภาคใต้ครั้งที่10
ในระหว่างวันที่24-27 กรกฎาคม 2010 ที่ผ่านมาพี่น้องสตรีชาวสมประสงค์4 ประมาณ 15 ท่านได้เดินทางไปร่วมแค้มป์สตรีภาคใต้ที่จัดขึ้น ณ คริสตจักรของพระคริสต์บ้านหนองป่อง อ.ลำทับ จ.กระบี่ซึ่งแค้มป์สตรีในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้ว โดยทางคริสตจักรทางภาคใต้จะหมุนเวียนกันจัดขึ้นของทุกๆปีในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคม  ซึ่งในปีนี้มีพี่น้องสตรีได้มาร่วมกันมากมายจากหลายๆคริสตจักรทั่วทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นคจ.นิคมสันทราย จ.เชียงใหม่ , คจ.วัชรพล, คจ.สมประสงค์4 จากกรุงเทพฯ คจ.สงขลา, คจ.หาดใหญ่, คจ.ตรัง, คจ.กระบี่(ในเมือง) และเจ้าภาพ คจ.บ้านหนองป่อง จ.กระบี่  โดยแค้มป์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุรุษในการอาสาทำอาหารให้สตรีได้รับประทานเพื่อให้สตรีได้ศึกษาพระคำกันอย่างเต็มที่  ทั้งนี้ทางเจ้าภาพยังจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงสันทนาการโดยการนำพี่น้องเดินทางไปท่องเที่ยวตามแห่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆอาทิเช่น สระมรกต น้ำตกร้อน และทะเลแหวก  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสำคัญในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็น Unseen in Thailand ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวมากที่สุด   ทางคริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์4 ขอขอบคุณพี่น้องคจ.หนองป่องทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณพี่น้องจากคริสตจักรทั่วภาคใต้ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ขากลับพี่น้องยังได้ฝากทุเรียน สะตอ และกะปิมาให้พี่น้องได้รับประทานกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย