เยี่ยมบ้านคุณประเศียร

ในระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพฯหลังจากเดินทางไปร่วมแค้มป์สตรีภาคใต้ พี่น้องก็ได้แวะพักรับประทานอาหารที่อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ได้แวะเยี่ยมครอบครัวคุณประเศียร และคุณแปง   ศรีสุธรรม ด้วย  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวคุณประเศียร ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีใจยินดีเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องทุกๆท่านที่ได้เดินทางแวะเวียนไป อ.แม่กลอง ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพระพรครอบครัวของท่านมากยิ่งขึ้นคะ