Somprasong 4

:: Church of Christ :: คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4 ::

 
ข่าว ( NEWS)
มอบทุนการศึกษา
  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2003 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิสิทธชนไทยในคริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์ 4 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในกรุงเทพฯ จำนวน 8 คนด้วยกัน คือ 
1. ด.ญ. รมิดา ไกรสร  ป.3 โรงเรียนสุโขทัย
2. ด.ญ. ธัญญารักษ์  กิจประยูร  ป.3  โรงเรียนวัดบางพลัด
3. ด.ญ. ชลธิชา  หอมหวล ป.5 โรงเรียนสุวิทย์เสรีนุสร
4. ด.ช. พรประเสริฐ  วันดี ม.1 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยา
5. ด.ช. เทวาพิทักษ์  เพิ่มพูน ม.1 โรงเรียนสันติราษฏร์
6. ด.ช. บดินทร์  กิจประยูร ม.1 โรงเรียนวัดบางพลัด
7. ด.ญ. เจนจิรา  ไกรสร ม.2 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
8. ด.ช. ทิฆัมพร  หอมหวล ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นอกจากนี้แล้วทางมูลนิธิฯยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดต่างๆอีก 12 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 ทุนด้วยกัน ขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ให้เจริญทั้งสติปัญญาและเจริญขึ้นในความเชื่อไปพร้อมๆกัน และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสำหรับพี่น้องที่มีส่วนในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทุกๆท่านด้วย
 
:: ปิดหน้าต่างนี้ ::
Copyright © 2002 Somprasong 4 Church of Christ - All rights reserved -
26 Petchaburi 17 Bangkok 10400 Thailand Tel: 0-2252-8621, 0-2255-2133 Fax: 0-2255-2134