Somprasong 4

:: Church of Christ :: คริสตจักรของพระคริสต์ สมประสงค์ 4 ::

 
New Document
วันที่ 23 พฤษภาคม 2005
ความเป็นมา ::
ผู้รับใช้ ::
ชั้นเรียนพระคัมภีร์ ::
สตรี และเด็ก ::
อนุชน ::
สมุดเยี่ยม ::
กระดานสนทนา ::
เชื่อมโยง ::
FAQs ::


New Document
คำอธิษฐาน
:: แจ้งคำอธิษฐาน ::
ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน
"เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย"
1 ติโมเธียว 4:8
กำหนดการนมัสการ
· วันอาทิตย์
นมัสการภาคเช้า
09:00 น.
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
11:00 น.
นมัสการภาคเย็น
17:00 น.
· วันพุธ
ชั้นเรียนพระคัมภีร์
18:00 น.
:: ตารางจัดดอกไม้ประจำปี ::
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
· ผู้มานมัสการภาคเช้า
200 |148
· ผู้มานมัสการภาคเย็น
100 |72
:: แสดงสถิติ ::
สถิติผู้รับบัพติศมา
ประจำปี 2005
· ผู้รับบัพติศมา      3
:: แสดงผู้รับบัพติศมา ::
กระดานสนทนา ::
  

» (41 Views)

               Topic   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คจ.มิตรภาพ

Author

Message

Webmaster

Posted On : 31/3/2005 14:10:11


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คจ.มิตรภาพ

ตัวอย่างเสื้อแค้มป์ ของมิตรภาพ

สนใจ ติดต่อคุณประเทือง เลขาคริสตจักร 02-321-1099
ฝากข่าวจากคุณ วิษณุ

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของแคมป์ได้ที่ เวปไซต์ คริสตจักรของพระคริสต์ มิตรภาพ


1

YOU ARE VISITOR NO ::


Since July 29, 2002


 
Copyright © 2002 Somprasong 4 Church of Christ - All rights reserved -
26 Petchaburi 17 Bangkok 10400 Thailand Tel: 66-0-2252-8621, 66-0-2255-2133 Fax: 66-0-2255-2134